Extruderet "Pusle Skulptur" der kan adskilles i 6 dele, /
Extruded "Puzzle Sculpture", can be split into 6 parts.

Extruderet Tetraeder, som kan adskilles i to dele, ca. 35 x 35 x 35 cm, 2014. /
Extruded Tetrahedron, can be split in two parts, about 35 x 35 x 35 cm, 2014.

Tetraeder adskilt. / Tetrahedron taken apart.