Extruderede kander, 45 cm høje. /
Extruded Jugs, 45 cm tall.