Et kig fra mit værksted.

A view from my studio.

Et foto af min extruder m.m. / A photo of my extruder etc.

 

Mit arbejdsbord. / My working table.

Min butiks åbningstider.

Da jeg er single og dermed har mange forskelligartede opgaver, samt deltager i en række kunsthåndværkermarkeder, udstillingerm.m., kan jeg desværre ikke love en fast åbningstid.

Men fra 2. april og til 30. september vil jeg forsøge, at have følgende åbningstider:

Tirsdag - fredag kl. 12 - 17.

Søndag kl. 12 - 17.

Lukket mandag og lørdag.

Men hvis man kommer udenfor min "normale" åbningstid, er man velkommen til, at banke på min dør og jeg vil åbne, hvis jeg er hjemme og har tid. Anden åbningstid kan eventuelt aftales på min mob. tlf. 23 90 03 43. 

 

The opening hours of my shop.

As I am a single, I have many tasks to do, apart from participating in Art Fairs and Exhibitions, etc., so I am sorry that I can't promise fixed oppening hours. But from April 2. and untill September 30., I will try to have these oppening hours:

Tuesday - Friday  from 12 - 17.

Sunday from 12 - 17.

Closed Monday and Saturday.

But if you arrive outside my "normal" oppening hours, be free to knock on my door, and I will open if I am at home and available. Otherwise kindly contact me on my mob. tel. + 45 23 90 03 43.

 

Min butik/my shop

Velkommen til vores hjemmeside

Magisk Krus" / "Magic Mug"

Mit "Magiske Krus".

For en del år siden, så jeg et foto af et keramik bæger fra Grækenland, som kunne tømmes for væske, hvis man var grådig og fyldte for meget væske i bægeret.
Midt i bægeret var det forsynet med en hul kegleformet indsats der fungerede som en hævert*).
Det humoristiske element ved bægeret tiltalte mig, men jeg var ikke imponeret af udformningen, så jeg ville gerne lave min egen version af bægeret, men uden den synlige kegleformede hævert.

Da jeg næsten udelukkende arbejder med en extruder til min keramik,
skulle mit bæger extruderes, være uden en synlig hævert og forsynes med en hank så det kunne benyttes som et normalt krus.
Denne udfordring har jeg så periodevis tumlet med i flere år(!), indtil jeg pludselig vidste, hvordan mit "Magiske Krus" endelig skulle se ud.

Extruderen giver mig mulighed for en vilkårlig udformning, så jeg valgte en form jeg har set mange steder som et ornament, men aldrig set benyttet til faconen på et krus.
Desuden muliggjorde extruderen, at jeg kunne extrudere to rør, som jeg forbandt til en "keramisk slange", der kunne fungere som hævert og som er usynlig. Dette krus har jeg kaldt mit "Magiske Krus".

Senere har jeg erfaret, at det græske bæger bliver kaldt et "Pythagoras Bæger", selvom det intet har med Pythagoras at gøre, og det viser sig, at den slags bægre er blevet fremstillet mange steder i verden med et utal af udformninger og navne.
I vores del af verden, bliver hævertens anvendelse i et bæger, ofte betegnet som et Tantalos bæger opkaldt efter sagnkongen Tantalos, som fik en forfærdelig straf af guderne, fordi han slog sin egen søn ihjel, tilberedte ham sammen med andet kød og serverede det for guderne!

*) Hæverten består i princippet af en beholder med væske, hvori der er anbragt en        slange som fører ud over beholderens kant og som når ned forbi beholderens bund.    Hvis slangen fyldes med væske (f.eks. ved et "sug"), så vil tyngden af væsken i den  udvendige del af slangen begynde, at "suge" beholderen tom. /

 

My "Magic Mug". 

Some years ago, I saw a photo of a cup from Greece, that would emty all it's fluid if one was a gredy person, and poured too much fluid in it . There was a hollow coneform in the middle of the cup, that would act as a syphon.                                                  

I was attracted by the humorous part of the cup, but I was not impressed by the design, so as I would like to make my own version of the cup, it should be without a vissible syphon.                                                                                                                                      As I almost exclusively use my extruder for my works, my version should be extruded, without a visible syphon and with a handle so it could be used as a normal mug.

I had this challenge on and off my mind for years(!), untill I suddently at last knew how the design of my mug should be.

The extruder gives me the freedom to use any shape of design, so I chose a shape I have seen many places as an ornament, but never seen used for a mug.                                      

In addition to this, the exturder gives me the possibility to extrude two tubes that I connect forming a "ceramic hose" to create a syphon, that is invisible. I have called this mug my "Magical Mug".