Mit første extruderede arbejde, "Bevægelig Keramisk Relief", ca. 80 x 85 cm, lertøj, 1973. Faktisk blev værket antaget på Kunstnernes Påskeudstilling i Århus året efter under mit drengenavn "Kjeldsen".

My first extruded piece of art, "Moveable Ceramic Wallpiece", about 80 x 85 cm, earthenware, 1973.


Niels Huang / Keramik Og Kaos, Møllegården, Stenstrupvej 98, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil Nr.: 23 90 03 43; 
E-mail:nielshuang@mail.dkwww. keramikogkaos.dk


Vedrørende extrudering:

Oprindelig stammer extruderen fra det gamle Kina, hvor kineserne extruderede lerrør, som blev skåret ignenem på langs, tørret og brændt og brugt som tagsten. (lagt som "munk" og "nonne".)

Måske har jeg som spæd, ligget i en krybbe og kigget op på sådanne extruderede tagsten, og ubevidst har jeg måske assimiliret(!?) teknikken i mig(?), så jeg i dag nærmest ikke kan undvære den!
Eller måske har jeg leget med et stykke tagsten (Jeg boede i Kina til jeg var 4 år)
og ubevidst bemærket(?), at forarbejdningsmærkerne gik på tværs af krumningen, og ikke på langs som, hvis tagstenen var blevet drejet.

Under alle omstændigheder, kom det som lidt af en åbenbaring for mig, da en kunde i min butik, for nogle år siden, fortalte mig, at extruderingsteknikken stammer fra Kina!

Jeg signerer mine arbejder med et stempel med mit fulde navn, samt med stempler af mit efternavn på koreansk (rundt) og på kinesisk (kvadratisk).
Forøvrigt betyder mit efternavn "Huang" den gule farve på både koreansk og på kinesisk.

 

English translation:

Niels Huang/Ceramic And Chaos, The Vindmill Farm, Stenstrupvej 98, Lumsaas,                       4500 Nykoebing Sj., DK Denmark; Mob.Tel.: + 45 23 90 03 43, E-mail:nielshuang@mail.dk; www.keramikogkaos.

Concerning extrusion:

The extrudertechnology originated in ancient China, where it was used to extrude tubes of clay, which then were cut in halves, dried and fired and used as roofing tiles.

While being an infant and lying in a crib, I may have been looking at such extruded roofing, and maybe unconsciously assimilated(!?) the technique within me(?), so that today, I barely can't live without it!

Or maybe I have been playing with a piece of roofing, (I lived in China untill I was 4 years old), and unconsciously noticed(?), that the production lines ran transversly of the curvature and not following it, as if it had been throw on a wheel.

Anyway, it was kind of a revelation for me, when one of my customers some years ago, told me that the extrudertechnology originated in China!

I sign my works of art, with a stamp using my full name, as well as using stamps with my family name in Korean (round), and in Chinese (square). By the way,the meening of my family name "Huang", means the colour "yellow" in Korean as well as in Chinese.

 

 

 

 
 

Det er mig i 2019./ That's me in 2019.

Curriculum Vitae:

Jeg er født i Tianjin, Kina i 1943 og navngivet Niels Kjeldsen af min far (der er født i Esbjerg og udsendt af ØK til Kina), var dengang dansk konsul. Min mor er uddannet sygeplejerske og født i Korea, og fordi jeg er halvt koreaner, ønskede jeg at det også fremgik af mit navn, så i 1982 tog jeg min mors efternavn "Huang". (Huang betyder "gul").

Uddannelse: Svendebrev som elektronikmekaniker, Brüel & Kjær A/S, 1965: Elektroingeniør, Københavns Teknikum, 1970; Militærnægter, 1972; Halvstuderet keramiker, Kolding Kunsthåndværkerskole, 1974.

Medstifter af: "Clay Today" og af Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus i Middelfart, der efterfølgende er blevet til CLAY, Keramik Museum Danmark.

Medlem af: Danske Kunsthåndværkere Og Designere; "Den Bevægede Kuffert", en dansk/tysk kunstnergruppe inspireret af Femern Bælt Forbindelsen; og Nordsjællandske Keramikere.

Censurerede udstillinger herhjemme: Den Frie Udstilling, København, 1971; Kunstnernes Påskeudstilling, Århus, 1973; Charlottenborg, København, vist nok i 1988.

Legater: Ole Haslunds Kunstnerfond, 1987; Statens Kunstfond, 1991 og 1993; Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, 1993; Vestsjællands Amts Inspirations- og Arbejdslegat, Kecskemet, Ungarn, 1997.

Repræsenteret: Statens Kunstfond; IRIS, International Ceramic Museum, Porvoo, Finland; Bergens Universitet, Norge; Amtsgården, Roskilde Statsamt; Undervisningsministeriets Bygning, Beer Sheva, Israel; Collection of International Ceramics Studio, Kecskemet, Ungarn; Kunstfond 2000 & 2006, Vestsjællands Amt; Holbæk Sygehus.

 

English translation. 

Curriculum Vitae:

I am born in Tianjin, China in 1943, and given the Danish name Niels Kjeldsen, by my father, who was a Danish Consul in China at that time. My mother is educated as a nurse and born in Korean, and as I am half Korean, I whished this could be seen in my name, so in 1982 I eventually took my mothers family name "Huang" as mine. (Huang means yellow)

 

 

.